Elállási jog

A fogyasztónak minősülő vásárló a szerződéstől 14 naptári napon belül (beleértve a 14. naptári napot is) indokolás nélkül elállhat. Ennek módjáról a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól a Kormány 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet rendelkezik. A vásárló az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut átvette. Az elállás joga az üzleteinkben történő személyes átvétel, illetve a futárszolgálattal történő szállítás esetén is gyakorolható. A fogyasztó az elállási nyilatkozatát a lentebb megadott adatok között feltüntetett postai vagy e-mail címen közölheti cégünkkel.

Vásárlástól való elállási szándékát az alábbi elérhetőségeinken közölheti:

E-mail: prakticell@gmail.com

Posta: 9500 Celldömölk, Széchenyi u. 19.

Személyesen:
9500 Celldömölk, Széchenyi u. 19.
Nyitva tartás:
Hétfő - Péntek: 7:00-12:00  
                      13:00-17:00
Szombat: 7:00-12:00
Vasárnap: zárva

A Prakticell Kft kizárólag új állapotú (sérülésmentes, hiánytalan tartalmú) termék visszaszolgáltatása esetén köteles a teljes vételárat megtéríteni. Amennyiben a termék szakszerű kipróbálásán kivül egyéb sérülés keletkezett, úgy értékcsökkenést számolunk fel, mellyel csökken a termékért visszafizetett összeg. A terméket éppen csak annyira lehet használni, ami a termék tudásának kipróbálásának tekinthető. (pl.: fél ház lebontása után vésőkalapácsot nem áll módunkban visszavásárolni.)
Hiányosan visszaszállított termék esetén a hiányzó tételeket pótoljuk a gyártó által megadott listaáron, melyet levonunk a visszafizetendő összegből és kiszámlázzunk a vásárlónak.

Az elállási jog gyakorlása esetén a termék visszajuttatásáról a vásárlónak saját költségén kell gondoskodnia. Az elállással érintett terméket utánvétellel nem küldheti vissza, utánvételes átvételt a Prakticell Kft. nem teljesít. Elállás esetén cégünk követelheti a fogyasztótól az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárai megtérítését. Ezeken kívül a vásárlót az elállás kapcsán semmilyen más költség nem terheli.

Az elállási jog gyakorlása szaküzleteinkben lehetséges, vagy futárszolgálat igénybevételével, az üzletünkbe történő visszajuttatással. Az Ügyfél kérésére és költségére munkatársaink gondoskodnak a visszaszállítás bonyolításáról, az erre vonatkozó igényeket ügyfélszolgálatunk fogadja.

Átvevőpontunk:

9500 Celldömölk, Széchenyi u. 19.
Nyitva tartás:
Hétfő - Péntek: 7:00-12:00
                      13:00-17:00
Szombat: 7:00-12:00
Vasárnap: zárva

Mintanyomtatvány letöltése ezen a linken:
Elállási nyilatkozat letöltése

Ha Fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül a Szolgáltató visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget is.

Az Ügyfél nem gyakorolhatja elállási jogát:

  • olyan termék értékesítése esetében, amely az Ügyfél személyéhez kötött, illetve amelyet az Ügyfél utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza
  • a jogszabályok által meghatározott további esetekben.
  • A fentiek kizárólag a gazdasági vagy szakmai tevékenység körén kívül eső célból szerződést kötő vásárlóink (fogyasztó) tekintetében érvényesülnek.  
00 Ft