Somogyi DP 03 Kaputelefon vezetékes 8m kábel

Cikkszám: 5998312755631
Listaár
3 885 Ft
Listaár
Akciós ár
Ár
2 590 Ft/db
Nettó: 2 039 Ft+27% Áfa/db
Szállítási információ: Azonnal raktárról!
Kifutó
vezetékes kaputelefon rendszer  8 m előre szerelt vezetékkel  fektethető vagy falra szerelhető belső egység  tápellátás. 3 x AAA (1,5 V) (nem tartozék )  méret: belső egység 78 x 208 x 36 mm, külső egység 97 x 130 x 28 mm

Cégünket az általa forgalmazott egyes termékekre vonatkozóan a 2013. évi V. törvény és a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján jótállási, illetve más termékekre vonatkozóan önkéntes jótállási kötelezettség terheli (lásd: termékhez biztosított jótállási jegy).

A jótállás időtartama 1 év, mely a termék vásárlásának napjával kezdődik. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.

Cégünk a jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

A vásárló - választása szerint - kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a vásárló által választott igény teljesítése lehetetlen vagy ha az cégünk számára más igény teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Cégünk törekszik arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt munkanapon belül elvégezze.

Ha a kijavítást vagy a kicserélést a vásárló nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát cégünk költségére maga is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben - a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt azonban elállásnak nincs helye.

A vásárló a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, cégünk a terméket kicseréli, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

A jótállásból eredő jogok a jótállási jeggyel érvényesíthetőek. A jótállási jegy vásárló rendelkezésére bocsátásának elmaradása esetén a szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot –számlát vagy nyugtát – a vásárló bemutatja. Ebben az esetben a jótállásból eredő jogok az ellenérték megfizetését igazoló bizonylattal érvényesíthetőek.

A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Szolgáltatót terhelik.

Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan a vásárló nem érvényesíthet.

00 Ft